Andrius Krištapavičius

Išsilavinimas:

Teisės bakalauro (2005 m.) ir teisės magistro (2007 m.) kvalifikacinius laipsnius, taip pat viešojo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį (2009 m.).

Darbo patirtis:

Nuo 2014 m. yra praktikuojantis advokatas, 2015 m. advokatų kontoros Round Markets Law steigėjas, vadovaujantis partneris.

2013 sausis – 2014 sausis: vyriausiasis teisininkas VšĮ „Investuok Lietuvoje“, Vilnius

Pagrindinės veiklos:

 • Komercinių, finansavimo ir kitų sutarčių bei vidaus dokumentų rengimas.
 • Iinvestuotojų konsultavimas dėl investicijų plėtros teisinių aspektų Lietuvoje.
 • Investicinės aplinkos gerinimas, investuotojų problemų sprendimas valdžios institucijose, teismuose bei kitose organizacijose.

2008 lapkritis – 2013 sausis: Teisinių rizikų vadovas naftos perdirbimo gamykloje AB „ORLEN Lietuva“, Mažeikiai

Pagrindinės veiklos:

 • Sukurti ir įdiegti sistemą, kuri užtikrintų tinkamą bendrovės veiklos teisinio reglamentavimo rizikos valdymą, palaikyti ir užtikrinti jos veikimą.
 • Bendrovės interesų atstovavimas valstybės institucijose, verslo organizacijose.
 • Teisminis atstovavimas – procesinių dokumentų rengimas, dalyvavimas teismo posėdžiuose.
 • Lobistinių strategijų rengimas (teisės aktų projektų pasiūlymų rengimas, nacionalinių teisės aktų atitikimo ES teisei stebėsena).
 • Komercinių sutarčių projektų rengimas, pastabų teikimas, dalyvavimas derybose.
 • Aplinkosaugos ir darbų saugos teisinių aspektų priežiūra.
 • Bendrovėje diegiamos konkurencijos teisės atititkties tobulinimas ir priežiūra.
 • Rinkodaros teisinių aspektų vertinimas.
 • Teisinių aspektų integracija į Kokybės vadybos sistemą ISO 9001.

2006 lapkritis – 2008 lapkritis: Vyriausiasis specialistas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijoje, Vilnius

Pagrindinės veiklos:

 • Aplinkos ministerijos ir LR Vyriausybės interesų atstovavimas teismuose, atsiliepimų, ieškinio pareiškimų rengimas.
 • Teisės aktų projektų rengimas, pozicijos pristatymas Vyriausybėje ar Seime.
 • Asmenų skundų ir prašymų nagrinėjimas, administracinių sprendimų priėmimas.
 • Atsakingas už administracinės naštos verslo subjektams mažinimą Aplinkos ministerijos sistemoje.
 • Valdymo ir vidaus dokumentų rengimas ir priežiūra.

2005 rugsėjis – 2006 lapkritis: vyresnysis specialistas Lietuvos Respublikos energetikos ministerijoje, Vilnius

Pagrindinės veiklos:

 • Teisės aktų projektų rengimas, tarptautinių sutarčių rengimas, susitarimų dėl dotacijų ruošimas.
 • Nacionalinės energetikos strategijos nuostatų įgyvendinimas.
 • Dalyvavimas svarstant ES teisės aktų projektus, rengiant Lietuvos poziciją branduolinės energetikos srityje.
 • Teisinių klausimų, susijusių su Tarptautinio Ignalinos eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondo veikla nagrinėjimas.

Papildoma kompetencija:

2009 rugsėjis – 2010 gegužė:
„Administravimo personalo profesinių žinių ir įgūdžių tobulinimas Lietuvos pramonės ir paslaugų sektoriaus įmonėse“ sertifikatas.
(pokyčių organizacijoje valdymas, efektyvus vadovavimas ir lyderystė, efektyvus įtikinimas paremtas debatavimo įgūdžiais, verslo organizacijų valdymo modeliai, sprendimų priėmimas. Naujausi sprendimų priėmimo metodai, jų taikymas verslo organizacijoje, darbo efektyvumo gerinimas, informacinis – analitinis darbas verslo įmonėse.

2008 gruodis – 2009 birželis:
Regulatory risk management tutorial in Poland (PKN Orlen)

2008 spalis – 2008 gruodis:
London International School of Languages, Vilnius
Courses for the lawyers (legalese language)

Kalbos:

lietuvių, anglų, rusų, lenkų.